Algemene voorwaarden

Door lid te worden van Les étalages geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden en de privacy statement van Les étalages.

Algemeen

Lesétalages.be is een online platform voor online shoppers die graag kleine unieke webshops ontdekken, van kleine collecties houden, mooie dingen in webboetiekjes met een verhaal willen shoppen. Gebruikers van Lesetalages.be kunnen zelf bepalen welke shops ze toevoegen aan hun virtuele winkelstraat. De webshops die Les étalages promoot op de homepage, die worden aangeraden aan de gebruikers en die gepromoot worden op onze sociale media, worden door Les étalages geselecteerd op basis van vooropgestelde criteria.

Lid worden van Les étalages is gratis en zonder enige verplichtingen. Aan het Les étalages lidmaatschap kan geen enkel recht ontleend worden.

Aansprakelijkheid

Leden van Les étalages zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte persoonsgegevens. Les étalages aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door de gebruikers verstrekte informatie. Daarnaast aanvaardt Les étalages geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de handelingen van leden op of buiten de website.

Les étalages aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op lesetalages.be.

Les étalages probeert ervoor te zorgen dat de info op hun de website correct en up-to-date is. We streven ernaar om alle websites waar we extra promotie rond maken te controleren op relevantie en onderwerp. Desondanks kan Les étalages nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de website.

Les étalages draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de genoemde webshops. Klik je door naar een van de webshops op onze website, dan doe je dit op eigen risico en ga je automatisch de verplichting aan dat je de betreffende webshop gebruikt volgens de voorwaarden van de betreffende webshop.

Je gegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je je gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten van Les étalages.be is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk. Andere diensten vereisen wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd.
Bij het inschrijven geef je ons je persoonlijke gegevens. Ben je ingeschreven, dan moet je er zelf voor zorgen dat je gegevens up-to-date blijven.

Inhoud toegevoegd door de gebruikers (user content)

Les étalages laat toe dat gebruikers content, afbeeldingen, comments en links toevoegen/posten. Alles wat door de gebruiker wordt gepost is zijn/haar verantwoordelijkheid. De gebruiker behoudt de rechten, en is de enige die verantwoordelijk is voor, de content, afbeeldingen, comments en links die hij/zij plaats op Les étalages.

Door het toevoegen van bovengenoemde inhoud aan onze website, geef je Les étalages en haar gebruikers het niet-exclusieve, royalty-vrije, overdraagbare, sublicencieerbare, wereldwijde gebruiksrecht van die inhoud. Deze inhoud kan door anderen worden toegevoegd aan hun profiel en worden aangepast volgens hun wensen.
Les étalages behoudt den allen tijde het recht om inhoud te verwijderen of aan te passen voor eender welke reden, inclusief inhoud die in strijd is met de Algemene Voorwaarden.

Ook na het verwijderen van je profiel op Les étalages kunnen Les étalages en gebruikers van Les étalages die inhoud blijven gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden

Les étalages is een plek waar je webshops die je leuk vindt kunt ontdekken en waar je geïnspireerd kan geraken. Om er voor te zorgen dat iedereen zich hier veilig en op z’n gemak voelt, willen we dat iedereen zich aan de volgende regels houdt:

 • Het is niet toegelaten om inhoud te plaatsen die:
  • Seksueel expliciet of pornografisch is. Noch om links toe te voegen naar websites met seksueel expliciete, pornografische beelden promoten of laten zien.
  • Een reëel risico op fysieke verwonding of beschadiging van andermans eigendommen veroorzaakt, de openbare veiligheid van specifieke personen in gevaar brengt, of geweld organiseert, stimuleert of verheerlijkt.
  • Zelfverwonding, eetstoornissen of het gebruik van drugs promoot.
  • Mensen rechtstreeks/persoonlijk aanvallen of kwetsen.
  • Haatzaaiende uitlatingen bevat
  • Onnodig gewelddadig of bloederig is
  • Inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendom, privacy of andere rechten.
  • Misleidend of bedrieglijk is.
  • Iemands persoonsgegevens bevat of oproept om persoonsgegevens van een minderjarige te delen
  • Informatie of inhoud bevat die illegaal is.
 • Het is tevens niet toegelaten om:
  • De naam, het logo, of de merktekens van Les étalages te gebruiken zonder onze toestemming
  • In te breken in of te rommelen met de afgeschermde delen van Les étalages, onze systemen of de systemen van onze leveranciers.
  • Onze beveiligingsmaatregelen te kraken of te omzeilen of anderzijds de kwetsbaarheid van onze systemen en netwerken te testen.
  • Methoden van derden te gebruiken om inhoud van Les étalages in te lezen, te doorzoeken of te scrapen, te downloaden of te wijzigen.
  • Persoonlijk identificeerbare gegevens van Les étalages of haar gebruikers te verzamelen of op te slaan zonder hun toestemming.
  • Jezelf als iemand anders voor te stellen of je relatie met iemand anders verkeerd voor te stellen.
  • Iemand aan te sporen bovenstaande handelingen te verrichten

Overige bepalingen

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Les étalages gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zullen deze alleen gebruiken als in de Privacy verklaring aangegeven en uiteraard altijd binnen de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website uit ons netwerk bent geweest. Het hierdoor opgebouwde profiel is gekoppeld aan jouw naam, emailgegevens en dergelijke zodat wij je bij toekomstige bezoeken betere suggesties kunnen doen omtrent webshops die je kunnen aanspreken. Na een periode van 30 dagen verdwijnen de cookies weer van je computer. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren zonder nadelige gevolgen. Op de overeenkomst tussen jou en Les étalages is het Belgisch recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en Les étalages is de rechter in het arrondissement waar Les étalages gevestigd is, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Les étalages.

Misdragen

Les étalages heeft het recht om zonder waarschuwing je lidmaatschap op Les étalages te beëindigen. Dit kan gebeuren als je iets doet op Les étalages wat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.

Les étalages houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Les étalages adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Alle rechten voorbehouden

Op het materiaal dat op deze site te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom. Les étalages geeft de bezoeker toestemming om kleine delen van de site te kopiëren voor eigen gebruik, maar je mag de opgeslagen informatie niet openbaar maken of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Les étalages. Les étalages draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel verbonden zijn aan beeldrecht, merkenrecht, auteursrecht van de vernoemde webshops. Mocht je menen recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op zodat je credits vermeld worden.

Laatst aangepast: 6 oktober 2015